Handelskampanjen

Handelskampanjen

LO krever at offentlige tjenester skjermes i en TISA-avtale

Gerd Kristiansen, LO.

En ny internasjonal avtale om handel med tjenester må ikke tvinge fram privatisering av offentlige tjenester, krever LO.

Publisert 22. Juni 2015 på Frifagbevelse.no 

«LO krever at markedene for helse- og omsorgstjenester, offentlig utdanning og sosiale velferdstjenester ikke åpnes fra norsk side for utenlandske tilbydere under TISA», heter det i et dokument som ble vedtatt av LO-sekretariatet i forrige uke.

 

Motstand i fagbevegelsen

Siden våren 2013 har en gruppe hovedsakelig rike land forhandlet om en frihandelsavtale for tjenestesektoren. Målet med avtalen, som på engelsk omtales som Trade in Services Agreement (TISA), er å liberalisere handelen med tjenester. Norge er ett av 51 land som deltar i forhandlingene.

I deler av fagbevegelsen har det vært uttrykt sterk bekymring for hva en TISA-avtale kan bety for Norge. Landsstyret i Fagforbundet vedtok i september i fjor en uttalelse hvor det heter at «TISA er en trussel mot velferden og demokratiet». Flere andre forbund har kritisert manglende åpenhet om forhandlingene og kalt det «et demokratisk problem».

 

 

Frykter privatisering

Kritikerne frykter at en slik avtale vil fremme mer konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester og samtidig hindre nasjonale og lokale myndigheter i å reversere privatiseringen dersom de skulle ønske det i framtiden. Motstandere av avtalen er også bekymret for at reguleringer som skal beskytte helse, miljø, arbeidstaker- og forbrukerrettigheter, vil bli svekket fordi disse kan bli betraktet som handelshindringer.

I vedtaket fra sekretariatet understreker LO at TISA-avtalen ikke må pålegge eller framtvinge privatisering eller konkurranseutsetting, verken nå eller i framtiden. LO vil heller ikke godta en avtale som legger hindringer i veien for nasjonale regler om helse, miljø, sikkerhet og arbeidstakerrettigheter.

– Den viktigste beskjeden vi har, er at man ikke må svekke det nasjonale politiske handlingsrommet til kontroll og styring med tjenestene i offentlig sektor, uttalte LO-leder Gerd Kristiansen til Klassekampen.

Hun understreker at LO i utgangspunktet er positiv til forhandlingene, og påpeker at den kan ha betydning for verdiskaping og sysselsetting i Norge.

En uttalelse fra LO bør veie tungt i den politisk debatten i Norge, Heidi Lundeberg, Handelskampanjen

– Bør veie tungt

Heidi Lundeberg er leder i Handelskampanjen som jobber for et mer rettferdig og bærekraftig handelssystem, og der også Fagforbundet og Handel og Kontor er med. Lundeberg er glad for at LO nå har kommet med en uttalelse om TISA-forhandlingene.

– Mye av kritikken som har blitt reist mot TISA av flere LO-forbund, blir gjentatt her. Det er gledelig å se.

I dokumentet gjentar LO kravet om mer åpenhet om forhandlingene, og krever samtidig en utredning av hvilke konsekvenser avtalen kan få for ulike sektorer.

– Dette er et veldig viktig demokratisk krav, som regjeringen snarest bør oppfylle. Vi kan ikke vente til avtalen er ferdigforhandlet, slik departementet argumenterer med. Det er nettopp før forhandlingene er ferdige at vi trenger en debatt, sier Lundeberg.

Hun håper LOs posisjon kan bidra til å løfte den nasjonale debatten.

– En uttalelse fra Landsorganisasjonen bør veie tungt i den politiske debatten i Norge. Det er en påminnelse til Stortinget om at dette er en veldig viktig debatt.

– LO mener TISA kan være bra for Norge, men legger til grunn flere forutsetninger, som at avtalen ikke svekker det politiske handlingsrommet og at TISA ikke fremtvinger privatisering. Hvor trolig er det at disse forutsetningene er oppfylt når avtalen foreligger?

– Slik det ser ut til at forhandlingene går nå, mener vi dessverre at avtalen vil før til mer privatisering og konkurranseutsetting.

– Men regjeringen har jo forsikret om at TISA ikke vil påvirke offentlige helse- og utdanningstjenester. Hvorfor betviler dere det?

– Dette er det regjeringen har lagt fram i det norske åpningstilbudet. Men vi vet at andre forhandlingsparter har interesse for å komme inn på det norske markedet på disse områdene. Og vi vet at i forhandlinger må en inngå kompromisser og gi etter på noen felter. Vi er bekymret for at det også vil omfatte de offentlige tjenestene, sier Lundeberg.

 

Fornøyd

Anne Åsheim fra Postkom var en av flere tillitsvalgte som for en måneds tid siden gikk ut og etterlyste et større engasjement fra LO i TISA-debatten.

– LO er litt for passive til at jeg kan være komfortabel. Jeg synes det er veldig stille, sa Åsheim til Frifagbevegelse.

Etter å ha lest LOs posisjonsdokument, er hun beroliget.

– Dokumentet inneholder et krav om økt åpenhet, og et krav om at fagbevegelsen må konsulteres. Det er bra. Det er godt å se at LO nå er på banen, sier Åsheim.

 

Skrevet av Ragnhild Heyerdahl

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)