Handelskampanjen

Handelskampanjen

Kampanje for TISA-frie kommuner

Kommuner rundt omkring i landet erklærer seg som TISA frie soner. For å støtte opp om dette engasjementet har vi lansert en hjemmeside som et verktøy for kommuner som ønsker å gjøre vedtak om TISA.

Se her for nettsiden: http://www.tisafri-kommune.no/

For å bevare det kommunale selvstyret gjør nå kommuner over hele landet opprør og erklærer seg TISA-frie. Det vil si at de protesterer mot den den internasjonale avtalen om handel med tjenester, TISA, som nå forhandles fram mellom 50 land. Kommunene vil bevare mulighetene til å reversere eventuell markedsåpning av offentlige tjenester.  En slik rekommunalisering kan en TISA-avtale forhindre, ifølge KS.

Et nytt verktøy for kommunene

For kommuner og lokalpolitikere som vil være med på dette opprøret, er det utviklet en ny hjemmeside. Den inneholder oppdaterte oversiktskart over kommuner som har gjort vedtak, veiledning om framgangsmåte og forslag til vedtak. Sida har blitt til i et samarbeid mellom flere organisasjoner, koordinert av Handelskampanjen.  

At kommunenes bekymring er reell, kan leses ut av Stortingsmeldingen «Globalisering og handel». Her bekrefter regjeringen at det kan bli vanskelig å ta tilbake markedsrettede tjenester fra markedet – også de som kommunene har ansvar for å levere.

Selv om regjeringen hevder at offentlige tjenester unntas, skriver den likevel at dersom «et land ønsker å privatisere, og samtidig har åpnet en sektor for tjenesteleverandører fra utlandet, skal disse ikke bli gjenstand for dårligere vilkår enn nasjonale aktører.» Dermed kan kommunenes rett til å ta tilbake tjenester som har vært privatisert, stå for fall. Det er derfor viktig at flest mulig kommuner krever åpenhet og blir «TISA-frie», for å legge press på regjeringa og bevisstgjøre partiene sentralt om hva som holder på å skje.

 

For spørsmål eller kommentarer, kontakt koordinator Anniken Storbakk i Handelskampanjen på handelskampanjen@handelskampanjen.no

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)