Handelskampanjen

Handelskampanjen

Høringsinnspill til stortingsmelding Globalisering og handel

Handelskampanjen har kommet med høringsinnspill til stortingsmeldingen Globalisering og handel. Les det her


Utenriksdepartementet har lagt frem stortingsmeldingen Globalisering og handel -mulighteter og utfordringer for Norge i handelspolitikken. Handelskampanjen har skrevet skriftlig innspill og deltok på høringen som var Utenriks- og forsvarskomiteen 1 oktober 2015.
 

Våre hovedpunkter oppsummert:

  • Regjeringen legger opp til be om svært omfattende mandater til å forhandle og undertegne avtaler. Det gjelder avtaler som i mye større grad enn WTO kommer til å binde fremtidige regjeringers handlingsrom og svekker demokratiet.
     
  • Stortingsmeldingen tar opp mange viktige hensyn, som velferd, miljø, forbrukertrygghet, personvern osv, men i handlingspunktene til regjeringen er det eksportinteresse og handelsbalansen som er omtrent enerådende. Det at Norge også er et marked for utenlandske selskaper tas nesten ikke opp. 
     
  • Det er et utenrikspolitisk taktskfte mot rene økonomiske egeninteresser. Regjeringen har innført moteordet "Økonomisk diplomati". Virkemidlene som listes opp er hovedsakelig rettet mot egeninteresse. Når det gjelder støtte til norsk næringsliv i utviklingsland og handelsrelatert bistand, er det antatt at utviklingsland vil dra nytte av tiltakene ved at Norge forfølger økonomiske egeninteresser. Det antas en vinn-vinn situasjon, for norsk næringsliv og de utviklingsland som norsk registrert næringsliv retter seg mot. Faktum er imidlertid at ren frihandel tjener sjeldent de fattigste, og som Natosjefen J. Stoltenberg sa i tale samme dag, at globaliseringen "stiller oss overfor to av vår tids kanskje største og mest alvorlige utfordringer, økende ulikhet og økende utslipp av klimagasser.

 

Se hele innspillet øverst under relaterte ressurser

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)