Handelskampanjen

Handelskampanjen

Har regjeringen et TISA mandat?

De siste dagene har Utenriksdepartementet fått kritikk for å ha mindre åpenhet enn EU etter at EU offentliggjorde sitt mandat i TISA forhandlingene. UD ville ikke offentliggjøre. Så snudde de og la ut de norske posisjonene på nett. Men er det reelle forhandlingsposisjoner?

Etter mye press og krav om åpenhet offentliggjorde EU sitt mandat i TISA forhandlingene den 10. mars. Det førte til et press på Utenriksdepartementet der blant annet Attac og Handelskampanjen krevde at Norge gjorde det samme. ABC nyheter tok kontakt med UD etter offentliggjøringen i EU og spurte etter det norske forhandlingsmandatet:

«Fredag avviser Utenriksdepartementet innsyn i hvilket mandat regjeringen har gitt sine forhandlere. Det norske forhandlingsmandatet er ikke offentlig, skriver departementet i en epost. Det man har valgt å offentliggjør så langt, er Norges åpningstilbud i TISA-forhandlingene»

 Når det gjelder det offentliggjorte mandatet til EU skriver Nationen i et intervju med Helene Bank i Handelskampanjen at

«Mandatet til EU streker under den verst tenkelige tolkinga av elementer vi er urolige for». Helene Bank, Handelskampanjen
 

 I EU mandatet stadfester de at klausulene «standstill» og «ratchet clause» vil fungere sammen (se punkt 6 i EU mandatet).

Etter press fra blant annet Attac og Handelskampanjen la Utenriksdepartementet ut «TISA- handel med tjenester: Norske forhandlingsposisjoner» den 17. Mars. De skjønte vel at det ikke var en god strategi å gå for mer hemmelighold enn EU. Attac uttalte etter det var kjent at det norske mandatet var lagt ut at

«Saken som ble lagt ut på UD sine nettsider bærer mer preg av å være en nettsak enn et reelt forhandlingsmandat». Pettter SlaatremTitland, Attac

 

Det ble kjent at saken på UD sine sider ble skrevet i 2015 og som sådan ikke er det formelle forhandlingsmandatet. Nå har Liv Signe Navarsete tatt tak i saken og kontaktet Utenriksministeren:

 «Har regjeringa skrevet et mandat for TISA-forhandlingene, og hvorfor er det ennå ikke mulig for landets folkevalgte å få se dette mandatet? Liv Signe Navarsete, Sp.

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)