Handelskampanjen

Handelskampanjen

Har Norge tilbudt sykehustjenester i TISA

Senterpartiet har fått svar fra Utenriksdepartementet om deler av sykehustjenestene er lagt ut for utenlanske selskaper i TISA forhandlingene. UD mener det ikke er tilfellet. Men stemmer det?

Debatten om deler av sykehustjenestene er åpnet for utenlandske selskaper i TISA: 

Liv Signe Navarsete (Sp) har mottat svar fra Børge Brende (UD) etter spørsmål om Norge har tilbudt deler av sykehustjenestene i Norge sitt åpningstilbud i TISA forhandlingene.

Spørsmål fra SP (9.1.15): 

Det blir hevda at norske sjukehustenester ikkje blir opna for konkurranseutsetting gjennom TISA-forhandlingane. Er årsaka til den ulike informasjonen om dette at Noreg sine "inital offers" er blitt endra det siste året under forhandlingane, eller er det feil at sjukehustenester ikkje blir påvirka av ei eventuell TISA-avtale?

I Norge sine "inital offers" står det likevel at det er inga avgrensing for utanlandsk bedriftsetablering (commercial presence) i Norge for "Deliveries and related services, nursing services, physiotherapeutic and para-medical services (CPC 93191)" (med unntak av kvalifiksjonskrav til arbeidarane). Etter som deliveries and related services må tolkast som fødestover og liknande, tyder dette på at sjukehustenester vil bli opna for privatisering som følgje av TISA-avtala. Fødestover er trass alt vanlege å finne i norske sjukehus.

Svar fra UD:

Vi opnar ikkje for konkurranseutsetting av norske sjukehustenester gjennom TISA-forhandlingane. Noreg står fritt til å konkurranseutsetje det offentlege tilbodet på tenester, eller å la vere å gjere dette, utan påverknad av TISA.

Når det gjeld jordmortenester og tilsvarande tenester er det ikkje noko nytt i TISA-opningstilbodet. På dette punktet har opningstilbodet same innhald som den norske bindingslista som er del av WTO-avtala om handel med tenester frå 1995. På same vis som med WTO-avtala inneber ikkje TISA-avtala at norske styresmakter må konkurranseutsetje jordmortenester og tilsvarande tenester, berre ei plikt om ikkje-diskriminerande marknadstilgang.

Det er vanskelig å få tak på hva som egentlig er konkurranseutsatt og hva det innebærer. Det som ikke nevnes i svaret fra Børge Brende er sykepleier tjenester. Det er også vanskelig å få tak på hvordan jordmortjenester og sykepleiertjenester skal kunne tilbys av utenlandske tilbydere uten at vi åpner for salg av deler av sykehustjenestene i norge? Selv om UD gjør et poeng i at Norge ikke er forplikta til å konkurranseutsette, vi er bare forplikta til å ikke diskriminere, betyr det i praksis at vi ikke kan gi fordeler til offentlige tjenester innenfor det området og dermed skal det offentlige være veldig konkurransedyktig for å holde utenlanske selskaper ute. 

Odd Tarberg tar opp nettopp dette i et innlegg i Dagsavsisen (23.01.15):

UD-leiinga har så langt konsekvent prøvd å bagatellisere eventuelle negative konsekvensar ved ein TISA-avtale, og den går langt i retning av å bruke feilinformering for å “reklamere” for avtalen.
 

Nok eit eksempel på dette, kom no i januar etter det siste spørsmålet i Stortinget frå Liv Signe Navarsete, som handla om konsekvensane av TISA for sjukehustenester. Til dette svarer Børge Brende kategorisk at “Vi opnar ikkje for konkurranseutsetting av norske sjukehustenester gjennom TISA-forhandlingane.” Problemet med det svaret er at det i dei norske ”inital offers” i TISA-forhandlingane, uttrykkeelg står at det er opna for bedriftsetablering når det gjeld fødestovetenester (deliveries and related services) og sjukepleietenester (nursing services). (Sjå evt side 13 i denne linken: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/handelspolitikk/tis a_offer.pdf . Til orientering så har eg tidlegare fått stadfesta at uttrykket ”commercial presence” som er brukt i dette ”inital offers”-dokumentet, betyr bedriftsetablering (etablering av AS) på lik linje med norske bedrifter). 

 

 

 

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)