Handelskampanjen

Handelskampanjen

Handelskampanjen på Globaliseringskonferanse

Da er Globaliseringskonferansen over for i år. Handelsspørsmål ble tatt opp igjen og igjen i ulike temaer på konferansen. Alle under fanen frihet. Handelsavtaler begrenser, og kommer i økende grad til å innskrenke friheten en stat har til å gjennomføre reguleringer, som igjen gir konsekvenser for enkeltindividers frihet i sikkert arbeid, trygg mat, tilgang på vann og helsetjenester og mye mer.

Vi hadde to møter på Globaliseringskonferansen: 
- Krasjkurs i handel og investeringer 
- Stormøte: Handelstvang: Frihet for hvem?
 

Handel og investeringsavtaler er altfor viktige til å blir overlatt til politikere og næringslivet. For å få mest mulig forståelse for disse problemstillingene holdt Helene Bank fra Handelskampanjen, et Krasjkurs i handel og investeringer. Det rant inn folk (70 stk) og rommet ble så fullt at folk måtte sitte på gulvet og i vinduskarmer.

Hva inneholder en handelsavtale? Hvordan forhandles de frem? Hvordan har de blitt utviklet og hvordan utvikler de seg? Hva er utgangspunktet for handel? Produkter. Problemet er at mange utviklingsland ikke har noe å selge. Det er stor forskjell på å selge råvarer og selge ipods. Det ulike bytteforholdet gjør at utviklingsland havner i en ond sirkel med 'gammeldags næring', lav avkastning, lavt lønnsnivå, lite inveseringskapital, lite forskning, og at de bare overtar "brukt" teknologi. 

I starten inkluderte handelsavtalene bare toll og varer. Dette var gjeldene i GATS fra 1945-1995. I overgangen til WTO blir handelen viktigere enn produksjonen, og vi går mer og mer over til at handelsavtalene skal dekke alt. Reguleringer og politikk blir handelshindrende.

Les hele presentasjonen fra krasjkurset her:

Stormøte

Vi arrangerte og deltok også på Stormøtet: Handelstvang: frihet for hvem? Våre internasjonale gjester i panelet var Beverly Keene fra Jubilee South, Argentina, og Marc Maes, 11.11.11 fra Belgia. Andre i panelet var Rolv Rynning fra Fagforbundet og Anniken Huitfeldt leder i Utenriks- og forsvarskomiteen.

Heidi Lundeberg (Handelskampanjen), ordstyrer, spurte spørsmålet hvorfor er handelsavtaler viktige for deg? Hvorfor bryr du deg?

Marc Maes presiserte at handelsavtaler er overalt; EU er en champion i å inngå bilaterale og plurilaterale handelsavtaler. Problemet er at handelsavtalene er så ufattelig udemokratiske. Hvorfor aksepterer vi denne prosessen med hemmelige mandat, hemmelige forhandlinger og gjemt bort forhandlingstekster? Dette tilhører middelalderen, og vi har hatt en fransk revolusjon i mellomtiden! Vi krever å få se avtaleteksten og vi må endre reglene.

Handel er viktig uttaler Anniken Huitfeldt, men vi må se på hva slags handel det er, hva slags reguleringer det innebærer. Ordstyrer spør om hemmeligholdet er et problem. Dette er noe Anniken Huitfeldt skal jobbe med, og vil ta det opp i en interpellasjon på Stortinget. Kjempe bra!

Tjenesteavtalen (TISA) er en skummel sak. Rolv i Fagforbundet poengterer at vi blir ikke beroliget av regjeringen som sier at offentlige tjenester ikke skal med i avtalen. GATS (som TISA er bygd på) definerer offentlige tjenester som tjenester der det ikke finnes private tilbydere, altså at det ikke er kommersielle tjenester. Det innebærer at alt er tjenester bortsett fra staten og politiet.

Hva kan vi som sosiale bevegelser og sivilsamfunn gjøre? Beverly Keene snakker med hjertet og sier vi må røre ved folk, vi må få de engasjert, og så må vi få de ut på gata og protestere. Når vi går sammen på tvers av sektorer og organisasjoner blir vi utrolig sterke og vi er majoriteten mot den 1 % som styrer mye av verdensøkonomien.

Se video fra hele Stormøtet her (ca 1:26:30).

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)