Handelskampanjen

Handelskampanjen

Handelskampanjen oppfordrer Regjeringen å støtte TRIPS-unntak

Da det ble kjent at Norge kun støtter et unntak for patenter for vaksiner mot COVID-19 sendte Handelskampanjen et brev til Utenriksdepartementet og til Utviklingsministern for å poengtere hvor viktig det er at et slikt unntak gjelder for alle immaterielle rettigheter knyttet til COVID-19, ikke bare patenter. Les hele brevet her.

Informasjon sendt til Utenriksdepartementet og til utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, des. 2021:

Det foreslåtte TRIPS-unntaket som er foreslått i Verdens handelsorganisasjon (WTO) skal gjelde på COVID-19-produkter og -teknologier. TRIPS-unntaket er mye mer enn patenter. Det innebærer et unntak for opphavsrett, industrielt design, patenter og beskyttelse av fortrolige opplysninger/trade secrets. 

Det er essensielt at det gis unntak for alle immaterielle rettigheter knytta til COVID-19-produkter, slik som kunnskap, teknologi og data, slik at alle kan ta de i bruk, samarbeide og øke produksjon og tilgang.


Mer enn patenter

Når det gjelder nye legemidler, så vil det å gi unntak for bare patenter, ikke føre til at et selskap er i stand til å produsere, fordi i dagens patentsystem så er det mye informasjon som ikke gjøres tilgjengelig for offentligheten, men holdes hemmelig (trade secrets/fortrolige opplysninger, kunnskap).

Ofte er det informasjon relatert til produksjon av det medisinske produktet som er tilgjengelig for myndighetene som gir markedstillatelse, men som ikke offentliggjøres (det kan være kliniske tester f.eks.). Denne informasjonen som gis til myndighetene, men som ikke offentliggjøres og behandles som trade secret, hindrer at andre produsenter kan sette i gang produksjon som da kan komme på markedet når patentet er frigitt.


Eksempler på immaterielle barrierer

COVID-19-tester:

De fleste laboratoriene i Nederland jobber med utstyr som er laga av legemiddelselskapet Roche og de er avhengig av selskapet for tilførsel av råmateriale – en væske- til COVID-testene. Mangel på denne væsken var årsaken til at Nederland i fjor ikke klarte å gjennomføre massetesting. Til tross for mangelen så nekta Roche å levere fra seg instruksen (trade secret) på hvordan lage den kjemiske væska, og blokkerte dermed laboratorier i å lage denne selv og få opp testkapasiteten. Etter stort press fra den nederlandske staten og trusler fra EU kommisjonen om misbruk av markedsmakt, så frigjorde Roche instruksen.

Respirator-ventiler:

Et sykehus i Nord-Italia begynte å gå tom for respirator-ventiler i mars 2020 og selskapet som lagde de hadde ikke kapasitet på så kort frist. To ingeniører fra et start-up selskap med 3D-printer tilbydde seg å printe ventilene, men original selskapet nekta å gi fra seg oppskriften. De to ingeniørene tok delen fra hverandre og klarte å lage delen selv, og leverte til sykehuset som redda mange liv. De to ingeniørene fikk mange hundre forespørsler, men de delte ikke den digitale fila videre grunnet trusler om brudd på patent, designrett eller opphavsrett.

Opphavsrett og designrett overlapper i flere land. Noe som er beskytta av industrielt design, som respirator ventilatorer, kan også være beskytta av opphavsrett. Se eksemplet om Salt shaker (Annex, side 12).

Det er komplekse juridiske konsekvenser av å produsere medisinsk utstyr. Et selskap som ønsker å produsere deler ved bruk av 3D-printer må finne ut omfanget av immaterielle rettigheter (patenter eller designrett), hvem eier rettighetene, og om eierne er villige til å dele rettighetene og på hvilke vilkår. Denne prosessen er kostbar, tar lang tid, og er kompleks siden det kan være flere eiere av immaterielle rettigheter.

Eksemplene over er tatt fra denne rapporten fra Doctors without Borders, Access Campaign 2020: https://msfaccess.org/sites/default/files/2020-10/COVID_Brief_ProposalWTOWaiver_ENG_2020.pdf


Mer enn vaksiner

Mens alvorlig ulikhet i tilgang til covid-19-vaksiner fortsetter, er tilgang til behandlinger og diagnostiske tester for å redusere antall dødsfall like utfordrende. WHO anbefaler bruk av ‘monoclonal antibody’ (mAb) som behandling for COVID-19, slik som tocilizumab og sarilumab, men disse er ikke tilgjengelige for folk i lav- og mellominntektsland grunnet høye priser, begrensa produksjon, og immaterielle rettigheter. Som nevnt over er det ikke bare patenter, men også trade secrets som blir viktig når det gjelder å få opp produksjon fra andre produsenter.

En ny medisin Molnupiravir (Merck) er lansert som en potensiell behandling av COVID-19, men den er også utilgjengelig for mange da den er patentert som begrenser kopiproduksjon.

Utviklere av diagnostiske-tester eier ofte flere patenter på instrumentene, kjemiske stoff (reagent) og metoder, og de deler ikke kunnskap og andre trade secrets slik at andre kan oppskalere produksjon. Det amerikanske selskapet Cepheid har opprettholdt et monopol i pandemien på GeneXpert testsystemer, selv om de har mottatt over 250 millioner dollar i offentlig støtte for å utvikle denne teknologien.

Dette illustrerer hvorfor det er behov for et bredt TRIPS-unntak som vil gi unntak for immaterielle rettigheter for COVID-19 legemidler, vaksiner, og medisinsk utstyr.

Et TRIPS unntak vil fjerne trusselen om søksmål og gjøre det mulig for produsenter i lav- og mellominntektsland å oppskalere produksjonen av medisinsk utstyr som tester og behandlinger.


Flere lenker til informasjon:

WTO COVID-19 TRIPS Waiver Proposal: Myths, realities and an opportunity for governments to protect access to medical tools in a pandemic

Countries must not let another opportunity slip by to advance the global waiver on overcoming COVID-19 medical-tool monopolies

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)