Handelskampanjen

Handelskampanjen

Forhandlinger om fisk i WTO

En somalisk fisker frakter seilfisk til fiskemarkedet i Mogadishu, 16 mars 2013

I Verdens handelsorganisasjon (WTO) foregår det forhandlinger for å forby noen former for fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske, og fristen for å komme til enighet nærmer seg med stormskritt.

Å forby subsidier som bidrar til overfiske og overkapasitet kan i utgangspunktet høres ut som en god ide. Men her er det flere detaljer som må på plass for å sikre at dette ikke bare styrker posisjonen til allerede store fiskenasjoner, som har bygd opp en fiskeflåte og har teknologien til å fiske hvor som helst, mot Utviklingsland som har fiskeressurser, men ikke båtene til å fiske.

Dette handler om hvem som skal rammes av subsidieforbudene, og hvem som bidrar til overfiske og overkapasitet.

Et problem, som også er erkjent av vårt Utenriksdepartement, er at fiskerisubsidie forhandlingene handler om bærekraft og miljø, noe som ikke akkurat har vært kjerneoppgavene til WTO.

I tillegg mener vi, ligger problemet i at WTO er basert på prinsipper om frihandel som betyr at det skal være minst mulig hindringer for handel, og at produsenter, varer og tjenester fra ulike land skal behandles likt, som gjør nasjonal støtte vanskelig.

Det avgjørende blir da hva som regnes som en subsidie, om det er bygging av infrastruktur, forskning, rekrutteringsprogrammer, eller om det er de mer direkte støtteordningene som støtte til å bygge båter og billig diesel.  

De vanskelige spørsmålene i forhandlingene er dermed hvordan forbud mot fiskerisubsidier kommer til å påvirke staters mulighet til å støtte fiskerisektoren.

Og hvem skal rammes? Når det gjelder hvem som fisker ulovlig, er det både store trålere som fisker i internasjonalt og nasjonale farvann, i tillegg til småskala fiskere som fisker for å overleve (fattigdom og manglende regulering og monitorering fra statens side).

Når det gjelder overkapasitet er et klart de store industrialiserte fiskeflåtene som burde rammes.

En løsning som vi som allianse så på under vår Havkonferanse i høst, var at et forbud mot fiskerisubsidier må ramme de som overfisker: de store industrielle fiskeflåtene. Forbudene må dermed rettes mot type båt (størrelse blant annet) og utstyr.

Afrikanske land har kommet med en oppfordring om at forbud mot fiskerisubsidier må rettes mot storskala fiskeflåter og båter som drar utenfor eget lands territorium for å fiske (distant water fishing fleet). Se saken her: Prohibition of subsidies to large-scale and distant water fishing fleets for a sustainable ocean economy, South Centre.

Hvis subsidiene som blir forbudt ikke retter seg mot hva slags båter og utstyr som brukes, kan det bli vanskelig å sikre at forbudene ikke rammer kystfiskere som bruker mer bærekraftige redskaper eller fattige land som ønsker å bygge opp en fiskenæring.

Fristen for å komme til enighet er satt til WTO ministermøtet om 5 måneder i Nur-Sultan i Kazakhstan.

Mange land, inkludert USA har sagt at det må på plass en avtale på fiskerisubsidier, ellers svekker det kredibiliteten til om WTO har en fremtid. Presset øker også ved at fiskerisubsidier er et av de få temaene som er på agendaen i de felles forhandlingene (ikke forhandlinger i egne grupper utenfor, såkalte `vennegrupper’ som digital handel gruppen der Norge er med).

Canada har kommet med et forslag som vil forby subsidier som bidrar til overfiske og overkapasitet i landenes områder, i tillegg til subsidier til fiske i internasjonalt farvann. Dette forslaget vil bety at landene selv kan bestemme hvor mye fiske i sine områder de regner som bærekraftig.

USA, Costa Rica, Australia og Argentina motsetter seg forslaget da de mener det gir for mye fleksibilitet.

Utviklingslandene har i hele denne prosessen pressa for at en eventuell avtale må inneholde `spesiell og differensiert behandling’ av utviklingsland, inkludert India. Sør-Afrika (på vegne av Afrika, Karribien, og Stillehavsgruppa), Marokko (på vegne av åtte arabiske stater) og Senegal (på vegne av de minst utviklede landene).  

Landene er enige om et arbeidsprogram for å nå en endelig avtale, men det er ikke noe felles tekstforslag (consolidated text) som forhandles av alle landene. Tekstforslaget skulle vært ferdig før sommeren 2019.

Vi følger forhandlingene og kommer også til å delta på ministermøtet i Kazakhstan.

Skrevet av Anniken Storbakk, Koordinator i Handelskampanjen. Kilde: Inside U.S Trade (betaling): WTO fisheries talks now in continuous session, chair says.

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)