Handelskampanjen

Handelskampanjen

Folket i EU imot beskyttelse av investor

EU kommisjonen har lansert sin analyse av konsultasjonsprosessen som ble gjennomført i EU: 145 000 av de 150 000 svarene de fikk inn er negative til investor-stat tvisteløsning. Men arbeidet går fortsatt videre i EU med tvisteløsningsmekanismen som en del av TTIP forhandlingene. 

13.januar 2015: Europakommisjonen har nå publisert en analyse av de nesten 150 000 svarene som kom inn fra internett konsultasjonen på investorbeskyttelse og investor-stat tvisteløsningsmekansime (ISDS) i den transatlantiske handelsavtalen mellom EU og USA. Europakommisjonen spurte offentligheten om deres synspunkter på investorbeskyttelse og tvisteløsning, der et hovedspørsmål var om EUs tilnærming til ISDS kan fungere i balansepunktet mellom investorbeskyttelse og beskyttelse av EUs rett til å regulere i offentlig interesse.

Undersøkelsen viser at det er en enorm skepsis til ISDS, sa Cecilia Malmström, handelskommisæren, i en kommentar.

Majoriteten av de som svarte på undersøkelsen uttrykte en opposisjon mot, eller bekymring om, TTIP generelt. Det var tolv spørsmål knyttet til EUs forslag på spesifikke problemstillinger innenfor investeringsbeskyttelse:

-      Scope of the substantive investment protection provisions;
-      Non-discriminatory treatment for investors;
-      Fair and equitable treatment;
-      Expropriation;
-      Ensuring the right to regulate and investment protection;
-      Transparency in ISDS, multiple claims and relationship to domestic court;
-      Arbitrators’ ethics;
-      Conduct and qualifications;
-      Reducing the risk of frivolous and unfounded cases;
-      Allowing claims to proceed (filter);
-      Guidance by the parties on the interpretation of the agreement;
-      Appellate mechanism and consistency of rulings. 

Generelt mener befolkningen at EU sitt forslag for å forbedre investorbeskyttelsessystemer er utilstrekkelig. Det var ulike grunner til at de mener det er utilstrekkelig.

Mange fagforeninger og store NGOer understreket behovet for å styrke retten til å regulere i offentlighetens interesse.

Næringslivet, til tross for generell støtte om en mer åpen og etikk basert ISDS system, mente EU sin tilnærming kan svekke investorbeskyttelsen sammenlignet med eksisterende investeringsavtaler. Dette mente de kan gjøre EU mindre attraktivt for utenlandske investeringer (FDI).

Veien videre

Europakommisjonen har etter konsultasjonene identifisert fire områder som må jobbes mer med

-      Beskyttelsen av retten til å regulere
-      Overvåkelse og evaluering av voldgiftsdomstoler
-      Forholdet mellom ISDS dom og nasjonal dom
-      En klagemekanisme som kan gå gjennom den juridiske korrektheten i ISDS avgjørelser

Mandatet til kommisjonen er fortsatt at investeringsbeskyttelse og ISDS skal være en del av TTIP, hvis flere betingelser er på plass. EU kommisjonen tar dermed ikke i betraktning at så og si alle (145 000 av 150 000) som svarte på undersøkelsen i EU var negativ til ISDS. Europeere er ikke interessert i at utenlandske selskaper kan blande seg inn i lover laget i EU landene. 

Første del av 2015 vil kommisjonen ha konsultasjoner med EU stakeholders, EU medlemsstater og det Europeiske parlamentet på disse temaene. Formålet er i å utvikle konkrete forslag til TTIP forhandlingene.

Til da er det ingen forhandlingene på temaet.

 

Les mer:
Pressemelding 
Rapporten
Europakommisjonen fact sheet  
Folkebevegelsen mot EU

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)