Handelskampanjen

Handelskampanjen

FN eksperter advarer mot frihandelsavtaler og bilaterale investeringsavtaler

En gruppe av FN eksperter har kommet med en rekke bekymringer på potensielle negative konsekvensene av frihandels- og investeringsavtaler som TPP og TTIP kan ha på utfoldelsen av menneskerettighetene.

Ekspertene* kom med en uttalelse forrige tirsdag der de understreker at det er en legitim bekymring at handels- og investeringsavtaler kan gjøre fattigdomsproblemet mye verre, true prosessen rundt en rettferdig og effektiv reforhandling av statsgjeld, konsekvenser for rettigheter til urfolk, minoriteter, funksjonshemmede, gamle, og andre som lever i utsatte situasjoner.

Videre påpeker de at det må gjennomføres en konsekvensutredning av menneskerettighetene både før og etter avtaleinngåelse med hensyn til både eksisterende og foreslåtte BITs og FTAs.

De grunnleggende menneskerettighetene er trua

Ekspertene referer til menneskerettighetene til liv, mat, vann og sanitære forhold, helse, bolig, utdanning, forskning og kultur, forbedrede arbeidsvilkår, et uavhengig rettsvesen, et rent miljø og retten til å ikke bli tvangsflyttet.

Stater må ikke svekke sin mulighet til å møte sine menneskerettighetsforpliktelser.

De viser til at avtaler kan redusere beskyttelsesnivået på helse, mattrygghet og arbeidsvilkår, ved å fremme selskapenes interesser på f.eks. monopol på farmasøytiske produkter og ved å utvide beskyttelsen av immaterielle rettigheter. Dette vil redusere en stats mulighet til å beskytte og promotere menneskerettighetene.

Uten tvil kan globalisering, bilaterale investeringsavtaler (BITs) og frihandelsavtaler (FTAs) ha positive konsekvenser, men også negative konsekvenser for et demokratisk og rettferdig internasjonalt system.

Investor-stat tvisteløsnings kapitler i BITs og FTAs er svært problematiske da mange av disse rettsakene truer en stats mulighet til å regulere i det offentliges interesse, sier FN ekspert gruppe

Stater blir dømt for å vedta reguleringer som skal beskytte miljøet, matsikkerhet, tilgang på generisk og livsviktig medisin, redusere røyking, eller øke minimumslønna. Dette fører til en «chilling effect» ved at stater ikke vil gjennomføre reguleringer som kan få et søksmål mot seg.

Investor-stat tvisteløsning (ISDS) avviker fra vanlig praksis ved at det bare er selskapene som kan saksøke staten, ikke omvendt.

Ny FN konvensjon om åpenhet

I 2014 ble det vedtatt en FN konvensjon på åpenhet i investor-stat tvister (UN Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration).

Åpenhet er et sentralt tema i disse sakene som er prega av konfidensielle prosesser og dokumenter og ingen deltakelse fra relevante berørte parter. Ekspertene mener større åpenhet kan være en løsning for å unngå at avtalene går på akkord med menneskerettighetsforpliktelser.

Gå gjennom avtalene deres!

Ekspertene inviterer stater til å gå gjennom de avtalene de har under forhandlinger for å se om de støtter opp om, og ikke hindrer menneskerettighetene.

Hvis avtalene inneholder ISDS må dette kapittelet skrives på en slik måte at en tvist ikke kan blande seg inn i nasjonal regulering som omfatter budsjett, helse og miljø og annen offentlig politikk.

En stat må ha mulighet til å anke dommen til The International Court of Justice, eller til en mulig (skal kanskje opprettes) International Investment Court.

De anbefaler:

  • Alle forhandlinger om bilaterale og multilaterale handels- og investeringsavtaler burde forhandles med åpenhet og konsultasjoner og deltakelse fra alle relevante parter inkludert fagforbund, forbrukergrupper, miljøgrupper og helseeksperter.
  • Hele avtaleteksten burde bli offentliggjort slik at stortingspolitikere og sivilsamfunn kan gå gjennom teksten
  • En konsekvensutredning av konsekvenser for menneskerettighetene både før og etter avtale inngåelse med hensyn til både eksisterende og foreslåtte BITs og FTAs.
  • Partene må gå i detalj i hvordan de skal opprettholde sine menneskerettighetsforpliktelser hvis de ratifiserer avtalene
  • Det må innføres robuste tiltak (safeguards) for å sikre en full beskyttelse og promotering av menneskerettighetene.

 

*Ekspertene:Alfred de Zayas, Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order, Catalina Devandas Aguilar, Special Rapporteur on the rights of person with disabilities, Dainus Puras, Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Farida Shaheed, Special Rapporteur in the field of cultural rights, Gabriella Knaul, Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Hilal Helver, Special Rapporteur on the right to food, Juan Bohoslavsky, Independent Expert on the effects of foreign debts and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights, Léo Heller, Special Rapporteur on the human right to safe drink water and sanitation, Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, Virginia Dandan, Independent Expert on human rights and international solidarity. 

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)