Handelskampanjen

Handelskampanjen

WTO Nairobi: Et svik mot Afrika

WTO ministermøtet er slutt.  Utviklingsland sine forslag i forkant av møtet ble ikke tatt hensyn til, og utviklingslandene ble ikke engang tatt med i forhandlingene. 

Utviklingsland sine forslag i forkant av ministermøtet skyves av bordet.

Et av de viktigste kravene fra utviklingslandene er krav om spesielle unntak og tiltak for utviklingsland som har vært på bordet siden 2001. Det er et grovt løftebrudd fra de rike landene å ikke innfri disse kravene fra de fattigste landene i verden.

Det handler om å gi utviklingsland handlingsrom til å velge politiske tiltak slik at de kan velge samfunnsutvikling ut i fra deres behov. I Nairobi skyves nå utviklingsagendaen igjen bort, mens de rike landene har presset igjennom egne interesser.

- Det er et stort svik mot Afrika at vi her på ministermøtet i Kenya ikke imøtekommer noen av de sentrale kravene fra utviklingsland, sier Heidi Lundeberg, ForUM for Utvikling og Miljø sin representant i den norske delegasjonen.

- Det er en skam at i en situasjon der nesten 800 millioner mennesker sulter og over 20 000 mennesker dør av sult hver dag, at dette møtet ikke engang klarte å bli enige om å gi utviklingsland mulighet til sette i gang program for å redusere sult og fattigdom. Dette skjer bare 3 måneder etter at alle land ble enige om å vedta FNs bærekraftsmål som blant annet innebærer å utrydde sult, sier Aksel Nærstad, seniorrådgiver i Utvikling og styremedlem i Handelskampanjen.

- det har vært daglige protester fra småbønder her i Nairobi, og det er sterkt beklagelig at deres krav ikke har blitt hørt, sier Nærstad

USA, EU og Norge ønsker seg en «moderne» WTO, men temaene de reiser er omkamp om gamle saker som vil forsterke de globale forskjellene.

- Nye tema er en måte å presse gjennom forhandlinger på områder som bare er interessante for rike lands storselskap, og som kan hindre utvikling av arbeidsplasser og offentlig velferd, sier Helene Bank spesialrådgiver i For Velferdsstaten og styremedlem i Handelskampanjen.

Det har vært en udemokratisk prosess for å komme frem til slutterklæringen. Ingen land fra Afrika eller de minst utviklede landene fikk være med i den gruppa som forhandla frem teksten (EU, USA, India, Kina, og Brasil). Mange land har reist hjem, og da tekstforslagene ble lagt på bordet fikk delegasjonene bare to timer på seg til å studere teksten og komme med sine synspunkter.

 

Kontaktinformasjon
Heidi Lundeberg
ForUM for Utvikling og Miljø sin representant i den norske delegasjonen
+47 9241 53 16
heidi@framtiden.no

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)