Handelskampanjen

Handelskampanjen

Enighet mellom India og USA - WTO stillstand over?

Amerikanske president Barack Obama og statsminister i India Narendra Modi

India har fått amerikansk støtte for en massiv nasjonal matsikkerhetsordning, noe som åpner opp igjen forhandlingene om en ny WTO handelsavtale. India har ikke ville gå tilbake på krav om en permanent løsning på stridsspørsmålet om kornlagre som skal sikre matsikkerheten til millioner av fattige indere.

13.11.14: Avtalen som er inngått mellom India og USA har løst uenighetene om offentlige matlagre på en måte som tilfredsstiller kravene fra India, uttaler den indiske handelsministeren Nirmala Sitharaman til New Delhi i dag.

I den bilaterale avtalen gjøres det klart at WTO medlemmer ikke kan utfordre matsikkerhetsprogrammet i WTOs tvisteløsningsmekanisme. Dette vil opprettholdes til det er en permanent løsning på bordet.  Avtalen inneholder også et intensivt program for forhandlinger og arbeid fremover for å komme til en permanent løsning.

Det er ikke bare USA som har vært imot arbeidet med en permanent løsning på matlagre, EU og Norge stemte også imot. På denne måten ble det lagt et voldsomt press på India til å gi opp matsikkerhetsprogrammet som blant annet skal sikre millioner av fattige tilgang på billigere korn.

Det store spørsmålet nå er hva avtalen spesifikt inneholder og hvordan arbeidet fremover skal gjøres for å finne en permanent løsning.

Enigheten mellom de to landene gjør at forhandlingene om handelsfasiliteringsavtalen kan tas opp igjen etter stillstanden siden Juli 2014.

USA, som var den viktigste motstanderen av Indias matsikkerhetsprogram med den begrunnelse at det forvrengte handel, hyllet torsdagens avtale. Michael Froman, USAs handelsrepresentant sa avtalen vil "gi ny giv til den multilaterale innsatsen i WTO" og spår at handelsfasiliteringsavtalen (TFA) besluttet av WTO i fjor på Bali, Indonesia, nå ville vinne rask ratifisering.

Uten denne avtalen kunne India blitt klagd inn for WTOs tvisteløsning hvis de solgte overskudd fra kornlagrene på den internasjonale markedet.

Indias prinsippfasthet på å beholde matsikkerhetsprogrammet og dermed full stillstand i WTO forhandlingene har ført til krisetilstand i WTO der generaldirektør Roberto Azevedo begynte å vurdere muligheten om å forlate konsensusprinsippet WTO er basert på.

Siden WTO er basert på konsensus bland alle medlemmene skal avtalen mellom USA og India nå bli drøftet av alle WTO landene. Blir de enige rydder det veien for undertegnelse av handelsfasiliteringsavtalen (TFA).

Handelsfasilitering og beslutningen om matvaresikkerhetsprogrammer var blant en pakke av handelsavtaler og andre tiltak avtalt på WTOs 9. ministerkonferanse, som ble arrangert på Bali, Indonesia i desember 2013.  «Bali pakka» ga nytt håp i WTO forhandlingene om å nå en enighet etter mange år med stillstand. Dette falt i sommer etter uenigheter mellom landene om viktigheten av utviklingselementet i Doha runden og India sitt krav om å opprettholde matsikkerhetsprogrammet.

Les mer her:

BBC

Reuters

Statement by trade representative Michael Froman

Office of the United States trade representative

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)