Handelskampanjen

Handelskampanjen

Enighet i WTO

WTO medlemslandene signerte i går, 27 november 2014, et sett med beslutninger som løser en flere månedslang stillstand i implementeringen av «Bali pakka» som det var enighet om på Bali fjor.

Det er blitt spesifisert at en midlertidig avtale om at utviklingsland ikke kan utfordres på matlagerprogrammer av subsidiereglene i WTO ikke vil utgå i 2017, og arbeidet for å finne en permanent løsning skal intensiveres.

En annen bestemmelse integrerer også Handelsfasiliteringsavtalen (TFA) i WTOs juridiske rammeverk. Støttespillere av avtalen argumenter for at det vil redusere tollbarrierer og såkalte `red tape barrierer’ - harmonisere dokumentkrav og forutsigbarhet i grensekontrollen.

Til sist ble det satt en ny frist (juli 2015) for å fullføre arbeidsprogrammet til det gjenstående på Dora-runden siden den forrige fristen med desember i år ikke lenger var realistisk.

Argentina og andre utviklingsland hadde uttrykt bekymring over at teksten i dokumentet ikke reflekterte en god balanse mellom betydningen av offentlige matlagersaken og den bredere handelspolitikk agendaen.

 

Handelsfasiliteringsavtalen åpen for ratifisering

Protokollen til Handelsfasiliteringsavtalen som ble godkjent på torsdag integrerer avtalen inn i WTO avtalen. Neste steg nå er at myndigheter starter ratifiseringsprosessen i sine land. Blir avtalen ratifisert av to tredjedeler av medlemslandene trer avtalen i kraft mellom de landene.

Dette er den første globale handelsavtalen siden WTO startet på midten av 1990 tallet.

I Handelsfasiliteringsavtalen står det at utviklingsland ikke vil bli tvunget til å implementere de forpliktelsene de tar på seg, hvis de ikke har mottatt teknisk assistanse for å gjennomføre det.

Utviklingsland kan dermed kategorisere forpliktelsene sine i en av de tre kategoriene; Kategori A forpliktelser blir innført med en gang avtalen trer i kraft, Kategori B forpliktelser krever en overgangsperiode, og Kategori C forpliktelser krever både overgangsperiode og teknisk assistanse.

Flere utviklingsland uttalte at deres frihet til å kjøpe matvarer som er prissatt av myndighetene blir stadig mindre på grunn av prisinflasjonen de siste tiårene (referanseprisen er satt til 1986-88).

Andre saker fra Bali pakka forble uendret. Den utvidede fredsklausulen omfatter fortsatt bare `tradisjonelle basisvarer’, og forholder seg bare til programmer som eksisterte før bestemmelsen på Bali i desember 2013.

 

Vanskelige beslutninger fremover

Det er et møte i Hovedrådet i WTO 10-11 desember. Det er et håp om at de da kan starte igjen diskusjonene på arbeidsprogrammet som skal være ferdig juli 2015.

Det kan bli vanskelig å holde fristen hvis delegatene skal før det ha utviklet et utkast med enigheter og unntakelser for toll og subsidie kutt.

Arbeidsprogrammet må ta opp landbruk, ikke-landbruksvarer (NAMA), og tjenester – de vanskeligste og mest kontroversielle spørsmålene i Doha-runden.

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)