Handelskampanjen

Handelskampanjen

Brev til WTO fra sivilsamfunnet

Som et svar på avtalen mellom USA og India på matsikkerhetsprogrammer i WTO har 116 sivilsamfunnsorganisasjoner sendt brev til 860 WTO forhandlere i Geneve med krav til den nye WTO avtalen.  

24 november 2014 - De 116 organisasjonene fra nord og sør representerer forbrukerorganisasjoner, miljøorganisasjoner, fagforeninger, bondeorganisasjoner, kvinneorganisasjoner og andre som jobber med utviklingsspørsmål. De er bekymra for hva som foregår nå i WTO rundt `fredklausulen' knytta til G-33 matsikkerhetsforslaget og handelsfasiliteringsavtalen (TFA). 

India og USA har inngått en avtale på matsikkerhetsprogrammer og avtaleteksten er ventet å bli gjort offentlig 24 november 2014. I følge media er WTO landene blitt gitt en frist på to dager til å godkjenne avtalen. Lite er kjent og sivilsamfunnet får ikke tilgang på informasjon. Stemmer det at WTO landene skal stemme over avtalen 26 november er det altfor liten tid til å gå nøye gjennom hva som kan være potensielle konsekvenser for de ulike landene.

I brevet påpeker sivilsamfunent at en avtale i WTO på matsikkerhetsprogrammer må i det minste inneholde dette: 

  • En entydig uttalelse om at fredsklausulen varer til det er en permanent løsning
  • At en fredsklausul gjelder for eksisterende og nye matsikkerhetsprogrammer. Bestemmelsen som ble gjort på Bali ministermøtet på 'offentlige matlagre for matsikkerhet' er ekstremt uegnet siden den bare gjelder for programmer som eksisterte før 7 desember 2013. Hvis utviklingsland vil starte opp slike matsikkerhetsprogram i fremtiden vil de ikke kunne gjøre det. 
  • En permanent løsning må rask på plass, innen juni 2015. Den må åpne for subsidier til bønder som en del av `den grønne boksen` i WTO  regelverket, som kan brukes av utviklingsland og minst utviklede land uten grenser og begrensninger. Systemet vi har nå beregner nivået du kan gi i subsidier ut i fra 1986-88 referansepriser, det gjør nesten enhver subsidie til bønder som ulovlig i WTO. Den nye permantente løsningen må derfor korrigere referanseprisen til de globale matprisene vi har i dag.

 

Les brevet her

 

 
 
Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)