Handelskampanjen

Handelskampanjen

Pressemelding: Lover som beskytter plantesortbeskyttelse svekker bondens rettigheter

Bonden er en viktig del av arbeidet for å bevare biologisk mangfold. Her en bukett av lokalt korn fra Georgia.

Handelskampanjen har sammen med over 200 organisasjoner signert et åpent brev til EFTA forhandlerne i Norge, Sveits og Liechstenstein om å fjerne UPOV fra avtalene

Oslo, 10 juli 2020

250 organisasjoner fra 60 land ber Norge, Sveits og Liechtenstein i et åpent brev om å fjerne strenge lover om beskyttelse av plantesorter i sine handelsavtaler med det globale sør: lover som de selv ikke overholder. Dette kravet fra EFTA-landene om streng beskyttelse av plantesorter - en slags patentordning på frø - begrenser drastisk den frie bruken av frø, til skade for bøndene i det globale sør. Retten til mat, matsuverenitet og biologisk mangfold er truet.

Anerkjennelsen av bøndenes rettigheter til å lagre, selge og bytte frø som en avgjørende del av arbeidet for å opprettholde genetisk plantemangfold, er og har vært en grunnholdning i Norge gjennom skiftende regjeringer. Helt siden Agenda 21, og frem til i dag med bærekraftsmålene og forvaltningen av frølageret på Svalbard.

Det var bakgrunnen for at Norge ikke signerte UPOV-91 om rettigheter for planteforedlere (men beholdt UPOV-78), fordi den er ubalansert ovenfor bønder:

  1. Det ville begrense de vanlige rettighetene til bønder til å lagre og gjenbruke frø og formeringsmateriale
  2. Det ville flytte kostnadene til de norske bøndene, ved at de ville måtte kjøpe forplantningsmateriale for hver sesong. For noen arter kunne bøndene lagre frø mot betaling av royalties hver gang.[1]


Likevel inkluderer Norge i EFTA avtalene at våre handelspartnere skal bli med i UPOV konvensjonen. I EFTA- Indonesia avtalen (anneks XVII, Artikkel 2, punk 2) står det at partene skal oppfylle UPOV 91, bortsett fra de partene som allerede er medlem i UPOV-78 (Norge). Det betyr at Norge forplikter andre land til de strenge UPOV-91 reglene, men selv slipper unna.

Vi mener regjeringen må fjerne UPOV medlemskap og andre avtaler som reduserer bondens rettigheter til å lagre, selge og bytte frø, fra forhandlingsmandatet i EFTA.


EFTA forhandler for tiden om en avtale med Malaysia. I februar 2020 var immaterielle rettigheter som inkluderte beskyttelse av plantesorten à la UPOV 91 en del av dagsordenen. Spesielt for Malaysia er det vanskelig å forstå hvorfor EFTA-landene insisterer på UPOV 91. Landet har allerede en lov om beskyttelse av plantesorter som innenfor en begrenset ramme også respekterer bøndenes rettigheter til frø.

Å fjerne UPOV-standarder fra frihandelsavtalene vil være viktig i arbeidet med FNs bærekraftsmål, særlig mål 2 om å utrydde sult, og mål 15 om å stoppe tapet av biologisk mangfold.

 

For kontakt:

Helene Bank, styreleder
E-post: helene.bank@velferdsstaten.no
Telefon: 926 67 518

 

 

[1] Grain 2005: "Norway says no to UPOV 91 on plant breeders rights". By Regine Andersen, The Fridtjof Nansen Institute, Norway: https://www.grain.org/en/article/2183-norway-says-no-to-upov-1991

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)