Handelskampanjen

Handelskampanjen

Handelsavtaler

Norske handelsavtaler

10. February 2015

Norge har frihandelsavtaler gjennom WTO, EFTA, og gjennom EØS avtalen er vi koblet på EUs indre marked. Vi har 25 frihandelsavtaler gjennom EFTA, og det forhandles om stadig flere. De bilaterale og regionale avtalene går ofte lenger enn WTO avtalene og kan presse utviklingsland til å godta bestemmelser de ikke har godtatt i WTO.

Les mer

Investeringer

13. February 2015

Bruken av Bilaterale Investeringsavtaler har vokst eksponentielt siden slutten av den kalde krigen. Man antar at det i dag er over 3000 slike avtaler på tvers av regioner og kontinent. Hva kjennetegner disse avtalene og hvilke utfordringer fører de med seg?

Les mer

Offentlige anskaffelser

11. August 2014

Offentlige anskaffelser kan brukes til å styrke lokalt næringsliv og arbeidsplasser. Norge har imidlertid gjennom WTO og EØS bundet seg til et felles regelverk for offentlig innkjøp som sørger for åpen internasjonal konkurranse om leveranser til det offentlige.

Les mer

Tjenester

6. March 2015

Formålet med internasjonale tjenesteavtaler er å sikre utenlandske tjenestetilbydere lik tilgang på nasjonale markeder som lokale leverandører. Norge har særlig interesser i maritim sektor, telekommunikasjon, energi og finansielle tjenester. Handel med tjenester er regulert av den multilaterale GATS-avtalen, men EFTA frihandelsavtaler med tredjeland inkluderer tjenestekapitler som går lengre enn GATS. Norge er også i forhandlinger om en plurilateral avtale om handel med tjenester (TISA), som forplikter landene til ytterligere liberalisering av tjenestesektoren.

Les mer

Jordbruksvarer

6. January 2017

Uruguay-avtalen i WTO regulerer handelen med mat og andre jordbruksvarer. I 2001 startet medlemslandene forhandlingene om en ny avtale i Doha. Runden er ennå ikke avsluttet, og mat er et kontroversielt tema. Matproduksjon er en av de viktigste funksjonene i et samfunn og det er store interessekonflikter rundt det å kunne beskytte sin produksjon versus tilgang på andre land sine markeder.

Les mer

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)