Handelskampanjen

Handelskampanjen

Våre publikasjoner

Stanger norsk fiskeriforvaltning mot WTO?

6. December 2017

Flere av WTOs medlemsland jobber for at det skal lages en handelsavtale med det uttalte målet å fjerne subsidier til ulovlig, uregulert og urapportert (IUU) marint fiske, samt subsidier til overkapasitet som kan føre til globalt overfiske. Det eneste de derimot er enige om i forhandlingene er at dette gjelder marint fiske. Det er store uklarheter hva dette kommer til å omfatte, og om dette vil gjøre den norske fiskeripolitikken med gratiskvoter og pliktsystemet ulovlig. 

Last ned (pdf)

E-handel og personvern

6. December 2017

E-handel har kome opp som den nye kontroversen i internasjonale handelsforhandlingar. I kjernen av debatten står spørsmålet om vern eller deling av teknologi og personsensitive data, datalagring, eigarskap til såkalla «big data», og høve til å ileggje skatt og  avgifter på elektroniske varer og tenester. Noreg har så langt ytra seg positivt til liberalisering av det e-handelsrelaterte regelverket, samstundes som det norske nyhendebiletet våren 2017 har vore prega av oppsiktsvekkande avsløringar av utanlandske IT- arbeidarar sin tilgang til personsensitive (Helse Sør-Øst) og sikkerheitssensitive data (PST). 

Last ned (pdf)

Ingvild Wollstad

Alternativer til investor-stat tvisteløsning (ISDS)

22. December 2016

ISDS gjør at selskap kan saksøke stater utenfor det nasjonale rettssysstemet gjenom et internasjonalt tribunal. De fleste av disse sakene går på miljøreguleringer som selskapene mener er diskriminerende. Vi mener vi ikke burde inngå avtaler med ISDS, og at vi må begynne å snakke om alternativene som finnes. 

Les på nett     Last ned     Bestill

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)