Handelskampanjen

Handelskampanjen

Investeringer holdes utenfor WTO

Tidligere forsøk (1995-98) på å etablere en multilateral avtale på investeringer (i OECD) førte til voldsomme protester og avtalen ble aldri signert. Her fra protester på WTO- toppmøtet i Seattle i 1999.

India sørget for at investeringer ikke kan diskuteres i formelle fora i WTO

18 mai: India med støtte fra flere utviklingsland sørget for at investeringer ikke blir en del av de formelle diskusjonene i WTO, og ga dermed et stort tilbakeslag for Kina, Brasil, Argentina, Russland, og andre, som har forsøkt å få inn diskusjoner på investeringer i WTO.

Det er dermed bare lov med uformelle diskusjoner på investeringer, og det kan ikke resultere i noen beslutninger hverken på Rådsmøtet eller på det kommende WTO ministermøtet i desember.

India, Sør-Afrika, Uganda, Ecuador, Kamerun, Cuba, og Venezuela, har sagt klart ifra til «sponsorene av investeringsforhandlinger» at de vil fortsette å blokkere dette temaet på grunnlag av at det ikke er en del av WTO mandatet.

Etter India blokkerte godkjennelsen av agendaen til Rådsmøtet 10 mai på grunnlag av at investeringer var på agendaen, har Rådsmøtets formann Xavier Carim holdt møter med begge sider for å finne en løsning som kan åpne Rådsmøtet.

De motstridene partene ble enige (17 mai) om en uttalelse fra Rådsmøtets formann som klart og tydelig sa at diskusjoner på investeringer bare vil foregå uformelt i WTO, og det vil ikke søkes noen form for beslutninger på temaet på Rådsmøtet.

I uttalelsen ble det også påpekt at i Rådsmøtets beslutninger fra 2004 og paragraf 34 i Nairobi ministererklæringen, ble investeringer fjernet fra WTO forhandlingsrunden (Doha utviklingsrunden) og nye tema kan ikke startes opp uten at alle medlemmene i WTO er enige.

Hvorfor India er mostander av investeringer i WTO:

  • Investeringer er ikke en del av fokusområdet til WTO, og nye tema på enes om av alle medlemmer.
  • India mener videre at investeringer i seg selv dekker et bredt spekter av verdier og selskaper som er underlagt et eget univers av bilaterale forpliktelser.
  • Investeringsspørsmål, inkludert investeringsfasilitering, går dypt inn i innenlands-reguleringer og er et mye mer komplekst område enn f.eks. toll som kan reguleres med grensemekanismer.
  • Reguleringer av investeringer involverer tiltak som er spesifikke for den nasjonale konteksten, og involverer flere «stakeholders» og komplekse prosesser
  • For å regulere investeringer trenger et land politisk handlingsrom for å sikre at investeringene møter spesifikke utviklingshensyn og er konsistente med en stats forfatningsmyndighet og forpliktelser. Det er dermed et uegna tema å forhandle i multilaterale fora.

 

Kilde: SUNS 19 mai 2017, India and others ensure IF can’t be discussed formally at the WTO

Flere nyheter

Kontakt

Handelskampanjen
Postadresse:
Handelskampanjen c/o Utviklingsfondet
Mariboes Gate 8, 0183 Oslo


.(JavaScript must be enabled to view this email address)